logo


Din grafiske identitet er dit firmas ansigt udadtil…

Logo’et er derfor en vigtig del af din visuelle identitet, da det repræsenterer dit produkt eller firma.

Det skal indikere, hvad produktet eller servicen omhandler og er et godt redskab til hurtig genkendelse – tænk blot på eksempler som Esso, Netto, DSB, Expert mm. – hvor meget af deres logo skal du se, for at genkende dem?

Et logo bliver til i samarbejde med dig, og vi tager udgangspunkt i de tanker, du selv har gjort dig forinden.

OBS! Det er vigtigt at være opmærksom på at dét at skabe et logo, en ny identitet, er en proces der kan tage tid.
Medmindre du er meget afklaret med hvad du ønsker, skal du forvente processen varer op til en måned fra start til færdigt resultat.